Xác định giá ca máy chờ thi công

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Xác định giá ca máy chờ thi công

Về cách tính giá ca máy chờ thi công trong công tác đảm bảo giao thông đường thủy, dự án Tín dụng ngành Bộ Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2254/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án 6 (Ban QLDA 6) – Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Ban QLDA 6 – Bộ Giao thông vận tải đã và đang triển khai đầu tư xây dựng các công trình cầu trên các tuyến sử dụng nguồn vốn vay JICA (Nhật Bản) thuộc dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia giai đoạn 1 và lần thứ 2. Trong đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy là một hạng mục do Nhà thầu thi công thực hiện theo phương án được phê duyệt của đơn vị quản lý và dự toán được lập theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 25/6/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA 6 đang gặp tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác lập, phê duyệt dự toán chi phí khấu hao trong đơn giá ca máy chờ (thường trực) và đơn giá ca máy của xuồng cao tốc 40CV. Để có cơ sở áp dụng cho việc trình duyệt và nghiệm thu thanh toán, Ban QLDA 6 đã có Văn bản số 1326/BQLDA6-DA3 ngày 9/8/2017 gửi Bộ Xây dựng để nghị xem xét và hướng dẫn thực hiện.

Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình theo hướng dẫn của Phụ lục số 6 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng không do lỗi của nhà thầu. Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển) và chi phí khác của máy.

Đối với giá ca máy của xuồng cao tốc 40CV, trường hợp không có trong công bố của địa phương nơi xây dựng công trình thì chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định giá ca máy xuồng cao tốc 40CV.

Tuyết Hạnh | Theo Báo Xây Dựng

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục