CẢNG CONTAINER 

QUỐC TẾ CÁI MÉP

Home » Dự án » CỤM CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP THỊ VẢI

Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 2012.

Công việc thực hiện:

  • Thi công trải vải địa và san lấp cát.
  • Vệ sinh và sơn cọc ống thép.
  • Bê tông cốt thép dầm, sàn đúc tại chỗ.
  • Thi công dầm và bản sàn đúc sẵn.
  • Thi công kết cấu mặt cảng.
  • Bê tông nhựa nền bãi.
  •  Thi công nền bãi container
  • Thi công lắp đặt FRB bảo về đầu cọc.
  • Thi công gạch ICB.

Pin It on Pinterest

Share This