ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /home/viqisapahosting/public_html/khangducconst.com/wp-includes/l10n.php on line 838
https://khangducconst.com/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Nhiệt điện Duyên Hải - Khang Duc Investment & Construction JSC

Home >> Dự án >> Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải

TÊN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 300 TỶ
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 7, 2016 - THÁNG 3, 2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐÀO MÓNG TRẠM BƠM, ĐÀO VÀ LẮP CÁT ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN; ĐÓNG VÀ NHỔ CỪ LARSEN
KHÁCH HÀNG MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING LTD., CO (MES)
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 60 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 11, 2015 - THÁNG 6, 2017
THỜI GIAN THI CÔNG THI CÔNG ĐÀO VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TURBIN