Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải

TÊN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 300 TỶ
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 7, 2016 - THÁNG 3, 2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐÀO MÓNG TRẠM BƠM, ĐÀO VÀ LẮP CÁT ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN; ĐÓNG VÀ NHỔ CỪ LARSEN
KHÁCH HÀNG MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING LTD., CO (MES)
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 60 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 11, 2015 - THÁNG 6, 2017
THỜI GIAN THI CÔNG THI CÔNG ĐÀO VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TURBIN