Home >> Dự án >> Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

TÊN DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN TUY PHONG, BÌNH THUẬN
KHÁCH HÀNG DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 21 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 3, 2017 - THÁNG 4, 2018
PHẠM VI CÔNG VIỆC KHOAN DẪN; ĐÓNG CỌC & THI CÔNG HỆ GIẰNG ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN; THI CÔNG HÀNG RÀO VÀ CÔGNR NGÕ BẢO VỆ NHÀ MÁY