Cơ hội phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Cơ hội phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Nhu cầu sử dụng điện đang ngày càng tăng lên tại Việt  Nam( trung bình là 10%/ năm ) là 1 thách thức rất lớn cho ngành điện khi nguồn năng lượng hóa thạch chiếm tỉ trọng lớn đang dần cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường.Vì vậy, Cơ hội phát triển năng lượng gió và năng...

Pin It on Pinterest