Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

Về cơ bản, có 3 loại hợp đồng điện gió thường được sử dụng:

  • Supply Only (cung ứng): bao gồm máy phát điện tuabin gió (được gọi là WTGs – wind turbine generator), Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (được gọi là SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) và giám sát lắp đặt & vận hành (Installation supervision and Commissioning).
  • Supply and Installation (cung ứng & triển khai): bao gồm tất cả các hạng mục trong Supply cộng với vận chuyển máy phát điện tuabin gió & các thiết bị cẩu cho việc lắp đặt.
  • Turnkey/full EPC (hợp đồng tổng thầu chìa khoá trao tay): bao gồm tất cả các hợp đồng trên cộng với kết nối vào nguồn điện dân dụng (liên quan đến BOP)

Hợp đồng EPC là gì?

EPC là viết tắt của Engineering, Procurement and Construction (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) hay hợp đồng tổng thầu chìa khoá trao tay. Hợp đồng EPC là hình thức hợp đồng phổ biến nhất được sử dụng ở hạng mục tư nhân để đảm nhận công việc xây dựng của các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và phức tạp.

Theo hợp đồng EPC, nhà thầu có nghĩa vụ giao một cơ sở hoàn chỉnh cho nhà phát triển, nhà phát triển chỉ cần “chìa khóa” để bắt đầu vận hành công trình, do đó, hợp đồng EPC đôi khi được gọi là hợp đồng xây dựng chìa khóa trao tay. Ngoài việc giao một cơ sở vật chất hoàn chỉnh, nhà thầu phải bàn giao với một mức giá đảm bảo và cam kết hoàn thành đúng tiến độ và phải thực hiện ở mức đã định. Việc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào sẽ dẫn đến việc nhà thầu phải chịu các khoản phạt bằng tiền.

Engineering: thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của công trường. Các điều kiện có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào địa hình, điều kiện địa kỹ thuật, yêu cầu kết nối lưới điện, giấy phép, quy định địa phương, v.v. Trong giai đoạn này, các lựa chọn kỹ thuật được thực hiện, và các bản vẽ được tạo ra cùng với bảng số lượng.

Procurement: các công trình điện và dân dụng được giao cho các thầu phụ. Các nhà thầu phụ tiềm năng được liên hệ, nhận báo giá và so sánh. Các nhà thầu trong danh sách được sàng lọc và cuối cùng công việc được trao cho nhà thầu có tỷ lệ giá / chất lượng tốt nhất.

Construction: công việc của các nhà thầu phụ được giám sát để đảm bảo tuân thủ đặc điểm kỹ thuật và đúng tiến độ theo thời gian đã ký trong hợp đồng.

Hợp đồng BOP là gì?

BOP là viết tắt của Balance of Plants, trong hợp đồng điện gió, hợp đồng BOP bao gồm tất cả các thành phần (cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất) ngoại trừ tuabin gió. Tổng các công việc kết nối điện gió vào nguồn điện dân dụng cũng thường được gọi là Balance of Plants (BOP).

Tóm lược nội dung

EPC là gì? hợp đồng EPC trong điện gió là gì?

EPC là viết tắt của Engineering, Procurement and Construction (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) hay hợp đồng tổng thầu chìa khoá trao tay. Hợp đồng EPC là hình thức hợp đồng phổ biến nhất được sử dụng ở hạng mục tư nhân để đảm nhận công việc xây dựng của các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và phức tạp.

BOP là gì? hợp đồng BOP trong điện gió là gì?

BOP là viết tắt của Balance of Plants, trong hợp đồng điện gió, hợp đồng BOP bao gồm tất cả các thành phần (cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất) ngoại trừ tuabin gió. Tổng các công việc kết nối điện gió vào nguồn điện dân dụng cũng thường được gọi là Balance of Plants (BOP).

Nhà thầu EPC & BOP điện gió tại Việt Nam

Khang Đức đảm nhận cả EPC & BOP cho các dự án điện gió onshore & offshore (trên bờ & ngoài khơi) trên khắp Việt Nam & Khu vực:
Thi công điện gió tại Việt Nam và khu vực | EPC & BOP wind farm contractor in Vietnam

Xem bản tiếng Anh tại: What is EPC & BOP for wind farm?

5/5 - (3 bình chọn)

Bài viết cùng chuyên mục