Công tác đất, san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, khu công nghiệp

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Công tác đất, san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, khu công nghiệp

Công tác đất, san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, khu công nghiệp. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (san nền lấp trũng, đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống thoát nước…).

Với thế mạnh và bề dày kinh nghiệm, chúng tôi đã trở thành một trong những nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam.

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục