KNOWLEDGE BASE

Tìm hiểu về năng lượng thuỷ triều

Tìm hiểu về năng lượng thuỷ triều

Năng lượng thuỷ triều là gì? Năng lượng thủy triều là một dạng năng lượng được tạo ra bởi sự lên xuống tự nhiên của thủy triều gây ra bởi tương tác hấp dẫn giữa Trái đất, mặt trời và mặt trăng. Các dòng thủy triều có đủ năng lượng để thu hoạch xảy ra khi nước đi qua...

COP26 là gì? Nội dung chính cần biết

COP26 là gì? Nội dung chính cần biết

COP26 (Conference of the Parties) là viết tắt của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 diễn ra vào năm 2021. Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ diễn ra tại Glasgow quy tụ 120 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 40.000...

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo là gì? Tại sao năng lượng tái tạo là xu hướng năng lượng của tương lai? Năng lượng tái tạo là bất kỳ dạng năng lượng nào có sẵn trong môi trường tự nhiên và có thể được sử dụng vô tận. Ví dụ, năng lượng mặt trời có sẵn trong...

Năng lượng tái tạo là gì? Thay đổi tương lai Thế Giới ra sao?

Năng lượng tái tạo là gì? Thay đổi tương lai Thế Giới ra sao?

Gió và mặt trời đang thúc đẩy một cuộc cách mạng năng lượng tái tạo. Dưới đây là những điều bạn cần biết về năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo là gì? Năng lượng tái tạo, thường được gọi là năng lượng sạch, đến từ các nguồn tự nhiên hoặc các quá trình được bổ sung...

Cấu tạo tuabin điện gió hiện đại

Cấu tạo tuabin điện gió hiện đại

Cùng tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một tuabin điện gió, các thành phần & công năng của từng bộ phận sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết sau. Tìm hiểu về năng lượng điện gió Tua bin gió được tạo thành từ các thành phần chính sau, hình bên dưới được chú thích...

Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

Về cơ bản, có 3 loại hợp đồng điện gió thường được sử dụng: Supply Only (cung ứng): bao gồm máy phát điện tuabin gió (được gọi là WTGs - wind turbine generator), Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (được gọi là SCADA - Supervisory Control And Data...

Tại sao xây dựng cảng biển góp phần phát triển thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp?

Tại sao xây dựng cảng biển góp phần phát triển thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp?

Xây dựng Cảng biển sẽ tạo điều kiện cho việc nhập / xuất sản phẩm toàn cầu. Là nơi vận chuyển các sản phẩm trong nước ra nước ngoài với quy mô lớn. Thông qua một loạt các tàu biển liên kết, thiết bị quy mô lớn, tàu dài và phương thức vận chuyển trên đất liền, cảng...

Tìm hiểu về năng lượng thuỷ triều

Tìm hiểu về năng lượng thuỷ triều

Năng lượng thuỷ triều là gì? Năng lượng thủy triều là một dạng năng lượng được tạo ra bởi sự lên xuống tự nhiên của thủy triều gây ra bởi tương tác hấp dẫn giữa Trái đất, mặt trời và mặt trăng. Các dòng thủy triều có đủ năng lượng để thu hoạch xảy ra khi nước đi qua...

COP26 là gì? Nội dung chính cần biết

COP26 là gì? Nội dung chính cần biết

COP26 (Conference of the Parties) là viết tắt của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 diễn ra vào năm 2021. Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ diễn ra tại Glasgow quy tụ 120 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 40.000...

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo

Ưu & nhược điểm của năng lượng tái tạo là gì? Tại sao năng lượng tái tạo là xu hướng năng lượng của tương lai? Năng lượng tái tạo là bất kỳ dạng năng lượng nào có sẵn trong môi trường tự nhiên và có thể được sử dụng vô tận. Ví dụ, năng lượng mặt trời có sẵn trong...

Năng lượng tái tạo là gì? Thay đổi tương lai Thế Giới ra sao?

Năng lượng tái tạo là gì? Thay đổi tương lai Thế Giới ra sao?

Gió và mặt trời đang thúc đẩy một cuộc cách mạng năng lượng tái tạo. Dưới đây là những điều bạn cần biết về năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo là gì? Năng lượng tái tạo, thường được gọi là năng lượng sạch, đến từ các nguồn tự nhiên hoặc các quá trình được bổ sung...

Cấu tạo tuabin điện gió hiện đại

Cấu tạo tuabin điện gió hiện đại

Cùng tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một tuabin điện gió, các thành phần & công năng của từng bộ phận sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết sau. Tìm hiểu về năng lượng điện gió Tua bin gió được tạo thành từ các thành phần chính sau, hình bên dưới được chú thích...

Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

Hợp đồng EPC & BOP điện gió là gì?

Về cơ bản, có 3 loại hợp đồng điện gió thường được sử dụng: Supply Only (cung ứng): bao gồm máy phát điện tuabin gió (được gọi là WTGs - wind turbine generator), Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (được gọi là SCADA - Supervisory Control And Data...

Tại sao xây dựng cảng biển góp phần phát triển thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp?

Tại sao xây dựng cảng biển góp phần phát triển thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp?

Xây dựng Cảng biển sẽ tạo điều kiện cho việc nhập / xuất sản phẩm toàn cầu. Là nơi vận chuyển các sản phẩm trong nước ra nước ngoài với quy mô lớn. Thông qua một loạt các tàu biển liên kết, thiết bị quy mô lớn, tàu dài và phương thức vận chuyển trên đất liền, cảng...