DỰ ÁN

CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP

DỰ ÁN

NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

DỰ ÁN

NHÀ XƯỞNG

DỰ ÁN

SIHANOUKVILLE

Khang Đức

AN TOÀN  – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ

Bạn cần một nhà thầu xây dựng uy tín?

Khang Đức đạt đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận công trình quốc tế

Bạn cần một nhà thầu chất lượng?

Khang Đức đảm nhận các dự án tầm cỡ khu vực & quốc tế

Khang Đức

AN TOÀN  – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ

Bạn cần một nhà thầu xây dựng uy tín?

Khang Đức đạt đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận công trình quốc tế

Bạn cần một nhà thầu xây dựng uy tín?

Khang Đức đảm nhận các dự án tầm cỡ khu vực & quốc tế

Con số là minh chứng

TỔNG DỰ ÁN

DỰ ÁN CẢNG BIỂN

LỌC HÓA DẦU NHIỆT ĐIỆN

NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP